2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 117-118
Hemodiyaliz Hastalarında Anti-Hepatit E Antikoru
İmre ALTUĞLU1, Melike YAŞAR1, Ayşın ZEYTINOĞLU1, Mehmet ÖZKAHYA2
1Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, İzmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.