2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 112-116
Böbrek Nakli Sonrası Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Tedavisi ve İlaç Etkileşimleri; Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem TÜTÜNCÜ2, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU2, Songül IŞIKTAŞ2, Selma GÜLER3, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Hepatit C virüs, İlaç etkileşimleri, Takrolimus, Ritonavir
Özet
Yeni direkt etkili antiviraller ile hepatit-C virüs (HCV) enfeksiyonunun etkin tedavisi mümkün olabilmektedir. Böbrek nakli sonrası ortaya çıkan veya nüks eden HCV enfeksiyonu tedavisi özenli bir yaklaşım gerektirir. Uygun tedavi seçimi yanında ilaç etkileşimleri de iyi bilinmelidir. Bu olgu sunumu ve literatür derlemesinde, HCV için tedavi başlandığı dönemde kalsinorin inhibitörü toksisitesi gelişen bir olguyu tanımlarken, böbrek nakli sonrası antiviral tedavide ilaç etkileşimlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Kırk-sekiz yaşında böbrek nakilli erkek olgu genotip-1b nüks HCV enfeksiyonu için tedavi başlanması sonrasında ritonavir ile ilaç etkileşimine bağlı akut, şiddetli takrolimus toksisitesi nedeniyle takip edildi. Antiviral tedavi ve takrolimus kullanımı durduruldu. Klinik düzelme olduktan sonra hasta düşük doz siklosporin-A (CsA) eşliğinde antiviral tedavi alabildi ve sürdürülebilir viral yanıt elde edildi. Böbrek nakli alıcılarında uygun antiviral kombinasyonu seçerken HCV genotipi ve klinik özelliklerin yanı sıra immunosupressif ilaçlarla olası etkileşimlerin de dikkate alınması gerekeceği için, bu olgular hepatolog ve transplant nefroloğu tarafından yakın izlenmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.