2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 108-111
Böbrek Nakilli Hastada Hiperbilirubinemi ile Seyreden İğsi Hücreli Neoplazm: Nadir Bir Olgu Sunumu
Ayşenur ÇIRAK1, Eray EROĞLU2, İsmail KOÇYIĞIT2, Kemal DENIZ3, Ö. İbrahim KARAHAN4, Aydın ÜNAL2, Murat SIPAHIOĞLU2, Bülent TOKGÖZ2, Oktay OYMAK2,
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, İmmünsupresyon, Neoplazi
Özet
Organ transplantasyonu yapılan hastalarda nakil sonrası süreçte neoplazm riski artmaktadır. Bu duruma yol açan en önemli sebepler immünsupresif tedaviler ve onkojenik virüslerdir. Onkojenik virüsler içerisinde ise Epstein-Barr virüs (EBV) ve Human Herpes virüs 8 (HHV-8) en sık saptanan virüslerdir. Burada, 70 yaşında, böbrek nakli sonrası dördüncü yılında olup immünsupresif tedavi alan, ciltte sarılık ve genel durum bozukluğu ile başvuran, karaciğerde iğsi hücreli neoplazm saptanan bir olgu sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.