2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 100-103
Akut Fosfat Nefropatisi
Didar ŞENOCAK1, Ahmet Bilal GENÇ1, Mehmet YILDIRIM1, Hamad DHEIR2, Mustafa KÖSEM3, Savaş SIPAHI2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Oral sodyum fosfat, Fosfat nefropatisi
Özet
Oral sodyum fosfat (OSP), maliyet ve kullanım kolaylığı açısından kolonoskopi hazırlığında sıkça kullanılır. Kolonoskopi hazırlığında kullanılan OSP ve sodyum fosfat içeren enemalar nedeniyle akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. 55 yaşında 5 yıldır bilinen tip 2 diabetes mellitus ve esansiyel hipertansiyonu olan, işlem öncesinde böbrek fonksiyon testleri normal olan kadın hastaya kolonoskopi yapılmış. Kolonoskopi hazırlığı için, 2 adet purgatif ve sodyum fosfat içeren enema verilmiş. Hasta, kolonoskopiden 1 gün sonra acil servise idrar yapamama şikayeti ile başvurdu. Renal biyopsi yapıldı, akut fosfat nefropatisi ile uyumlu saptandı. Kronik böbrek yetmezliği, OSP kullanımı için kontrendikedir. Yaş, kadın cinsiyeti, elektrolit dengesizliği ve OSP’nin uygunsuz kullanımı akut fosfat nefropatisinin riskini arttırır. Kolonoskopi hazırlığı için OSP kullanan, böbrek fonksiyon testlerinde bozulma ile değerlendirilen hastalarda akut fosfat nefropatisi akılda tutulmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.