2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 096-099
Ev Hemodiyalizinde Çocuk Hasta Deneyimi: Olgu Sunumu
Eren SOYALTIN1, Önder YAVAŞCAN1, Caner ALPARSLAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Demet ALAYGUT1 Elif Perihan ÖNCEL1, Fatma MUTLUBAŞ1, Belde KASAP DEMIR2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Yandal Eğitim Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemodiyalizi, Çocukluk çağı, Son dönem böbrek yetmezliği
Özet
Ev hemodiyalizi (HD) hastalara daha özgür ve bireyselleştirilebilen bir tedavi seçeneği sunması nedeni ile birçok ülkede sağlık otoriteleri tarafından desteklenmektedir. Hastalara sağlamış olduğu yaşam kalitesindeki artış ve klinik bulgularda görülen düzelmeler nedeniyle uygulanabilir bir diyaliz seçeneği olarak dikkat çekmektedir. Ancak, Ev HD çocuklarda nadiren uygulanmaktadır. Burada 15 yaşındaki bir erkek olguda bir yıllık deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Onbeş yaş erkek olgu, son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) nedeniyle 13 yıldır kronik periton diyalizi (KPD) programında izlenirken KPD yetersizliği ile ilişkili olduğu saptanan tedavi dirençli hipervolemi, hipertansiyon, anemi, hiperfosfatemi nedeniyle kronik HD programına geçirilmesine karar verildi. Hasta ve ailesinin onayı alınarak eğitimlere başlandı. Bu süreçte iğne girişi sırasında yaşanan kısa süreli korkular dışında sorun yaşanmadı. Eğitiminin tamamlanmasını takiben tedavisi ev ortamında uygulamaya başlandı. Ev HD tedavisinin birinci yılının sonunda büyüme persantillerinde ve okul başarısında artış, üremiye bağlı semptomlarda gerileme, ilaç kullanımında ve hastane yatış oranında azalma saptandı.

Kendini daha iyi hisseden, iştahı artan, büyüme skorları düzelen, ders başarısı artan olgumuz, Ev HD tedavisinin üremiye bağlı semptomları yönetmede başarılı ve ilaç ihtiyaçlarını azaltan bir böbrek yerine koyma tedavisi olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.