2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 351-353
Hemodiyaliz Girişimi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Radial Arter Psödoanevrizması
Elif COŞKUN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, Hemodiyaliz, Radial arter
Özet
Radial arter psödoanevrizması oldukça nadir görülür. Yazımızda, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle rutin hemodiyalize giren 60 yaşında bir kadın hastada, antekübital bölgeye yönelik girişimsel işlem sonrasında oluşan radial arter psödoanevrizması sunuldu. Kalp ve damar cerrahisinde psödoanevrizmaların en önemli nedenleri kateter uygulamaları ve ön kolda açılan arteriyovenöz şantlardır. Radial arter psödoanevrizması nadir görülmesine rağmen ciddi morbidite riski nedeniyle bu hasta popülasyonunda akılda tutulması gereken bir komplikasyondur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.