2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 246-253
Hemodiyaliz Hastalarında Karnitin Kullanımı
Büşra ATABİLEN, Hilal YILDIRAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: L-karnitin, Hemodiyaliz, Karnitin eksikliği
Özet
Karnitin, vücutta endojen olarak lisin ve metionin aminoasitlerinden; eksojen olarak ise özellikle diyetteki hayvansal kaynaklı besinlerden sağlanan vitamin benzeri bir aminoasit türevidir. Karnitin yağ asitlerinin beta oksidasyonunda yani enerji metabolizmasında, ketojenezin düzenlenmesinde ve toksik bileşenlerin vücuttan uzaklaştırılmasında rol alan önemli bir moleküldür. Ancak hemodiyaliz tedavisi alan böbrek hastalarında, karnitinin yüksek derecede diyalize edilebilir bir molekül olması ve böbreklerdeki hasar nedenli endojen sentezinin kısıtlanması gibi birçok faktör sekonder karnitin yetersizliğinin oluşumuna neden olmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda karnitin eksikliğinin önlenmesi, hemodiyaliz ile ilişkili birçok semptom ve komplikasyonun iyileştirilmesinde önemlidir. Bu derlemenin amacı hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda L-karnitin kullanımının hemodiyaliz ile ilişkili semptom ve komplikasyonlar üzerine iyileştirici etkilerini incelemektir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.