2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 232-235
İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Fatih YILMAZ1, Muammer BİLİCİ2, Şebnem KARAÇAY ÖZKALAYCI3, Ali BORAZAN4
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Guillaine Barre sendromu, İntravenöz immünglobulin
Özet
İntravenöz immünglobulin hipogamaglobinemi tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve sonrasında birçok otoimmün, inflamatuvar sistemik hastalıkta kullanım alanı bulmuştur. Akut böbrek hasarı, intravenöz immünglobulin tedavisinin nadir bir komplikasyonu olup sıklıkla formülasyondaki stabilizatör maddeye bağlı gelişir ve günler içinde böbrek fonksiyonları geri kazanılır. Bu yazıda bir haftadır bacaklarında güçsüzlük ve his kaybı şikayeti ile akut inflamatuvar demyelinizan polinöropati (Guillaine Barre Sendromu) tanısı konulan; beş günlük intravenöz immünglobulin tedavisi sonrası akut böbrek hasarı gelişen ve bir ay sonra böbrek fonksiyonları tam olarak düzelen 81 yaşında kadın bir olgu sunulmuştur. İntravenöz immünglobulin kullanımı sonrası akut böbrek hasarı açısından hastalar mutlaka yakından izlenmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.