2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 196-203
Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
1British University of Nicosia, Rektörlük, Lefkoşe, KKTC
2Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Karabük, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Hemodiyaliz, Hemşirelik, Evde bakım
Özet
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemodiyaliz hastalarının hipertansiyon yönetimine ilişkin evde yaptıkları uygulamaları belirlemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı nitelikte yapılan çalışmanın evrenini Karabük ili sınırlarında bulunan iki devlet, bir özel ve bir eğitim araştırma hastanesi hemodiyaliz merkezinde tedavi gören toplam 279 hasta oluşturdu. Örneklemde ise 18 yaş üstü, hipertansiyonu olan, iletişim kurabilen, klinik durumu stabil olan, mental ve psikiyatrik rahatsızlığı olmayan, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 120 hasta yer aldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların %59,2’sinin evde kan basınçlarını düzenli olarak ölçmedikleri; %44,6’ünün ilaçlarını düzenli olarak kullanmadıkları, ilaçlarının adını ve dozunu bilmedikleri (sırasıyla % 60,7, % 64,3); %73,2’sinin hekim bilgisi dışında ilaçlarını kullanmayı bıraktıkları;%85’inin yemeklerinde tuz kullandığı ve %46,7’sinin sıvı kısıtlamasına uyum göstermediği saptandı.

SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarının bireysel özelliklerine göre evde hipertansiyon yönetimine ilişkin düzenli eğitim, izlem ve danışmanlık yapılarak öz yönetimlerinin güçlendirilmesinde hemşirelik bakım yaklaşımının etkilerinin çalışmalarla ortaya konması önemli görünmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.