NEW BIO-MARKERS: CELL-FREE DNAs AND MICRO-RNAs
    EKŞİOĞLU-DEMİRALP EMEL1, ELBAŞI MEHMET ONUR1, TÜRKMEN AYDIN2

    1ISTANBUL MEMORİAL HASTANESİ, DOKU TİPLEME VE İMMÜNOLOJİ, İSTANBUL, 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ABD, NEFROLOJİ BD, İSTANBUL