Iliac Bone Perforation in a Hemodialysis Patient
    Sevinç Mustafa2, Şahutoğlu Elif3, Sakacı Tamer2, Şahutoğlu Tuncay1

    1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Şanlıurfa, 2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul, 3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa