STARTING OF RENAL REPLACEMENT TREATMENT: TWO YEARS EXPERIENCE
    Bora Feyza1, Avşar Esin2, Asar Emine 1, Sarı Funda1, Ersoy Fevzi1, Çetinkaya Ramazan1, Süleymanlar Gültekin1

    1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi , Nefroloji, Antalya, 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi , İç Hastalıkları, Antalya