A CASE OF CHICKENPOX IN 11 YEARS AFTER KIDNEY TRANSPLANT
    Akyol Deniz1, Pullukçu Hüsnü1, Çeltik Aygül2, Mermut Gülşen1, Taşbakan Işıkgöz Meltem1

    1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, �İzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, �İzmir