LUPUS NEPHRITIS PRESENTED WITH PREECLAMPSIA
    Eroğlu Eray1, Çetin Mustafa2, Koçyiğit İsmail1, Akgün Hülya3, Sipahioğlu Murat Hayri1, Tokgöz Bülent1, Oymak Oktay1

    1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri, 2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana bilim dalı, Kayseri, 3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana bilim dalı, Kayseri