DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC TESTING OF THE TURKISH IMMUNOSUPPRESSIVE MEDICATION ADHERENCE SCALE
    Özdemir Zeliha1, Talas Melek Serpil1, Öztuna Derya2

    1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara