Online Makale Gönderme
    Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısının Umutsuzluk Düzeyi Üzerine Etkisi
    Çıtlık Sarıtaş Seyhan1, Cengiz Deniz Uğur2

    1inönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Malatya, 2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji, Malatya

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.