The Validity of Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) for Nutritional Screening in Hemodialysis PatientV
    Uyar Seyit1, Kök Mehmet1, Ünal Aysun2, Köker Gökhan1, Dolu Süleyman1, İnci Ayça2, Çekin Ayhan Hilmi1

    1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları, Antalya, 2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Antalya