Smoking and Chronic Kidney Disease
    Yardımcı Bülent1, Ecder Tevfik2

    1İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, , İstanbul, 2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul