Evaluating the Self-Care Agency and Life Quality of Hemodialysis Patients
    Kurbun Hava1, Metin Akten İlknur2

    1Kırklareli Üniversitesi , Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli, 2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kırklareli