Online Makale Gönderme
    Sekonder Hiperparatroidizmi olan Kronik Hemodiyaliz Hastalarında İntravenöz Aktif D Vitamini Tedavisinin Sol Ventrikül Kitle İndeksi Üzerine Etkisi
    Atılgan Uz Dr Kadir Gökhan1, Ergün Prof Dr İhsan2, Aylı Prof Dr Mehmet Deniz1, Odabaş Prof Dr Ali Rıza3

    1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara, 2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Ankara, 3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, İstanbul

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.