Analysis of clinical and laboratory findings of secondary amyloidosis
    Atılgan Kadir Gökhan1, Odabaş Ali Rıza 2, Dede Fatih3, Aylı Mehmet Deniz1

    1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara, 2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, İstanbul, 3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Nefroloji, Ankara