Assessment of Cognitive Dysfunction In Hemodialysis Patients By Means of Clock Drawing Test
    YILDIZ Demet1, SEFEROĞLU Meral1, GÜNEŞ Aygül1, BÜYÜKKOYUNCU Nilüfer1, YILDIZ Abdülmecit2, KILIÇ Kasım1, GÜL C.Bülent3, KAHVECİOĞLU Serdar3, ORUÇ Ayşegül2, SIĞIRLI Deniz4

    1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesi, Nöroloji, Bursa, 2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Bursa, 3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesi, Nefroloji, Bursa, 4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Bursa