Evaluation of adherence to immunosuppressive treatment with different methods in kidney transplant recipients
    Sarıgöl Ordin Yaprak1, Karayurt Özgül3, Ertan Nermin2, Yıldız Serkan2

    1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği , Izmir, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı , Nefroloji Bilim Dalı , Izmir, 3İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , Hemşirelik Bölümü, Izmir