Online Makale Gönderme
    Periton diyaliz hastalarında serum ürik asit ve 25-hidroksivitamin D seviyesi arasındaki ilişki
    Bakırdöğen Serkan1, Eren Necmi2, Bek Sibel Gökçay3, Yavuz Sara4, Tuncay Mehmet5

    1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale, 2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli, 3Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kocaeli, 4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Trabzon, 5Sağlık Bakanlığı Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Gaziantep

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.