A Rare Cause of Cerebral Hemorrhage: Microscopic Polyangiitis Nodosa
    Barış Eser1, Osman Nuri Koyun1, İbrahim Doğan1, Mustafa Şahin2, Aysel Çolak3, Nihal Özkayar1

    1Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, , Çorum, 2Hitit Üniversitesi, Erol Olçok Eğitin ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, , Çorum, 3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, , Çorum