A case of Goodpasture’s disease who relapsed while on hemodialysis
    Şenel Tuba Elif1, Uzun Sami1, Cebeci Egemen1, Özkan Oktay1, Behlül Ahmet1, Eroğlu Ayça1, Özlük Yasemin2, Öztürk Savaş1

    1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul