Online Makale Gönderme
    Hemodiyaliz Ünitesinde Kateter İlişkili Bakteriyemi Etkeni: Cronobacter sakazakii
    Milletli Sezgin Fikriye1, Güçlü Aydın2, Sevim Elif3, Sevim Ali3

    1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kırşehir, 2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü, Kırşehir, 3Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Kırşehir

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.