Colchicine and clarithromycin induced rhabdomyolysis in a hemodialysis patient with familial Mediterranean fever
    Abedi Amir Hossein1, Eroğlu Eray2, Koçyiğit İsmail2, Ünal Aydın2, Sipahioğlu Murat Hayri2, Tokgöz Bülent2, Oymak Oktay2

    1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, 2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim dalı, Kayseri