Online Makale Gönderme
    HEMODİYALİZDE METASTATİK ENFEKSİYONLAR: 19 OLGUNUN ANALİZİ
    Ünal Aydın1, Arıkan Tamer2, Sipahioğlu Murat Hayri 1, Koçyiğit İsmail 1, Tokgöz Bülent1, Kahriman Güven3, Oymak Oktay1

    1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Kayseri, 2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kayseri, 3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.