Online Makale Gönderme
    HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Turgay Gülay1, Tutal Emre2, Sezer Siren3

    1Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz, Ankara, 2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji, Ankara3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji, Ankara

Yeni Kullanıcı | Giriş | Şifremi Unuttum | Türkçe | English

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.