Evaluation of initiation age of dialysis and other characteristics of patients with stage 5 chronic kidney disease
    Erdem Müslüm1, Tanrıverdi Ender2, Yüce Emre2, Erdem Demet3, Gokmen Emel Saglam2, Küçük Suat Hayri3, Kayabaşı Hasan2, Atay Ahmet Engin2, Yetmiş Mikail2, Şit Dede2

    1Çerkes Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Çankırı, 2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, 3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul