Sirkadiyen kan basıncı ritmi ile serum ürik asit ve beden kitle indeksi arasındaki ilişki
    Kanbay Mehmet1, Turgut Faruk1, Isik Ayse1, Koroglu Mustafa1, Akcay Ali1

    1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Kayseri